تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - دستورالعمل نظافت و ضدعفونی بیمارستان
 
دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه آزاد اسلامی ورودی 93
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سعید حافظ شعرباف
نظرسنجی
آیا شما با محتوای وبلاگ موافق هستید؟

علیرغم پیشرفت های چشمگیری كه د رابطه با مسائل بهداشتی در دهه های اخیر در كشورهای در حال توسعه بویژه در كشور ما، اتفاق افتاده است  متاسفانه هنوز هم مسئله نظافت و ضد عفونی در بیمارستانها به جد پیگیری و پایش نمی شوددستورالعمل ذیل برگرفته از  بخشنامه ها و دستورالعمل های مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت و در جهت اطلاع و اجرا در سطح بیمارستان ها در مواقع لازم تهیه شده است . امید است ضمن انتخاب نیروی انسانی لازم و آموزش های مناسب و تهیه امكانات مورد نیاز در صورت ضرورت بتوان بر اساس دستورالعمل اقدامات مقتضی را انجام داد . 

دستورالعمل ضدعفونی و شستشو در بخشهای عمومی
مواد ضدعفونی كننده مصرفی در بخشهای عمومی وایتكس می باشد كه با توجه به اینكه وایتكس ورودی بیمارستان 10% می باشد

 

نحوه رقیق شدن به این ترتیب می باشد :
جهت گندزدایی عمومی محیط  100/1
جهت ترشحات خونی    10/1 
و هر بخش هفته ای یكبار نظافت كلی می شود و به این ترتیب كه طبق برنامه كه توسط سرپرستار هر بخش تنظیم می شود در هر سه شیفت  كاری برنامه نظافت دارند .

 


دستورالعمل شستشوی بخشها
سطوح مربوط به بخشهای بیمارستان شامل کف اتاق ، دیوارها ، مبلمان و سایر وسایل که به ظاهر تمیز و خشک می باشند، از نظر خطر انتقال عفونت ادراری ریسک پائین می باشند. وجود محیطی تمیز و مناسب برای اجرای استاندارهای بهداشتی و ضد عفونی لازم بوده و باعث اطمینان خاطر بیماران و سایر پرسنل می گردد. سطوح و وسایل مرطوب محیط مناسب تری را برای انتقال پاتوژنهای احتمالی و رشد میکروارگانیسم ها بوجود می آورند.
محلولهای پاک کننده و وسایلی  که جهت نظافت استفاده می شوند ، ممکن است شدیداً با باکتریها آلوده شده باشند که بایستی پس از اتمام نظافت سریعاً از محیط درمان بیماران و با تهیه مواد غذایی دور گرداند، نظافت معمولی می تواند بیشتر لوازم را بطور نسبی از خطر انتقال عفونت پاک کرده و از نظر حمل و نقل ایمن گرداند. 
مواد ضد عفونی بطور عمومی لازم نبوده و تنها بصورت کنترل شده و تحت سیاست خاصی بایستی مورد استفاده قرار گیرند ، در صورت استفاده از مواد ضد عفونی بایستی حتماً بصورت صحیح رقیق شده و برای هر بار استفاده بصورت تازه تهیه شده و پس از استفاده بلافاصله دور ریخته شده شوند. 
استفاده از مواد ضد عفونی کننده ، نوع آن و دستورالعمل مربوط به رقت بایستی حتماً با هماهنگی کمیته کنترل عفونت بیمارستان صورت پذیرد. 
انجام مراحل نظافت در بخشها به عهده پرسنل خدمات بوده و بایستی بر طبق برنامه مشخص کلیه لوازمی که نیاز به نظافت داشته مشخص گردیده و تناوب این نظافت و نوع آن از نظر استفاده از مواد ضد عفونی برای هر بخش بصورت کامل مشخص گردد. در مواردی که خطر انتقال عفونت افزایش می یابد از قبیل ریختن خون یا خون آلوده به ویروس HIV و HBV ، یا وجود بیمار با خطرات بالا در بخش ، مراحل نظافت و ضد عفونی حتماً بایستی با نظارت پرستار مسئول بخش صورت گیرد. تنظیم برنامه نظافت هر بخش بایستی با موافقت مسئول پرستاری همان بخش و در بخشهای پر خطر از قبیل (اتاق عمل ، ICU و کت لب و CSR ) حتماً بایستی با موافقت کمیته کنترل عفونت انجام گیرد.


دستورالعمل نظافت زمین (کف )
در رابطه با نظافت زمین این نکته قابل توجه  می باشد که میزان انتقال عفونت با استفاده از مواد ضد عفونی کننده بجای مواد دترجنت تغییر قابل توجه پیدا نکرده و استفاده از مواد پاک کننده معمولی جهت نظافت بطور طبیعی کافی بنظر می رسد ، استفاده از مواد ضد عفونی کننده تنها جهت موارد شناخته شده و یا احتمال انتقال عفونت ( جمع آوری ترشحات عفونی آلوده به HBS  ,    HIV ) بایستی انجام گیرد. 
ضد عفونی نمودن زمین و یا سایر سطوح در موارد مربوط به Room  Clean یا اتاقهای ایزوله و یا هر منطقه ای که توسط کمیته کنترل عفونت تشخیص داده می شوند، بایستی انجام گیرد. ولی به هر حال تاکیداین نکته لازم است که خطر ابتلاء به عفونت از طریق زمین و یا سایر موارد محیطی ذکر شده پائین بوده و نظافت به تنهایی معمولاً کافی می باشد . ولی در این بیمارستان با توجه به تعداد زیاد بیماران و رفت و آمد زیاد همراهیان در تمامی مواقع هنگام نظافت از وایتکس 100/1 استفاده می شود .


دستورالعمل نظافت دیوارها و سقف


در صورتیکه این سطوح تمیز ، صاف ، خشک وسالم باشند. احتمال خطر عفونت بسیار پائین می باشد. نظافت دیوارها و سقف جهت جلوگیری از آلودگی و کثیفی ظاهری بایستی در فواصل منظم انجام پذیرد. 
استفاده از مواد ضد عفونی مگر  در موارد آلودگی شناخته شده لازم نمی باشد ، ولی با توجه به شلوغی بیمارستان امدادی و تعدا زیاد بیماران در هر بخش در تمامی موارد نظافت با وایتکس 100/1 انجام می شود و در صورت وجود خون و ترشحات خونی از وایتکس 10/1 استفاده می شود
دستورالعمل شستشوی حمامها، سینکها و محل شستن دستها
حمامها و محل شستشوی دستها بایستی حداقل بصورت روزانه توسط پرسنل خدمات تمیز گردد. استفاده از مواد دترجنت برای نظافت روتین کافیست. در مواردی که بیمار عفونی استحمام کرده یا بیمار مبتلا به ارگانیسم های مقاوم و یا ارگانیسم های مشکل  دار باشد، بایستی از ماده ضد عفونی کننده استفاده شود. ضد عفونی نمودن ، قبل از استحمام بیماران با زخم باز نیز لازم می باشد.
ماده ضد عفونی مناسب در این بیمارستان هیپو کلریت سدیم 100/1 می باشد. 
در تمام موارد نظافت وایتکس 100/1 می باشد . 
جهت نظافت حمام و سینکها از برس دسته بلند نایلونی استفاده می شود ، استفاده از دستمالهای پنبه ای با برس غیر پلاستیکی موجب آلودگی شدید آنها شده و ضدعفونی آنها را مشکل می کند به همین دلیل نباید مورد استفاده قرار گیرد .


دستورالعمل استفاده از تی شوی مکانیکی
1-    در هر دو مخزن مقدار معین از آب و ماده ضد عفونی را بر حسب حجم محلول مورد نیاز تهیه کنید.
2-    دو  مخزن را با بر چسب قسمت تمیز و کثیف آن را مشخص (قسمتی که تی 
آبگیری  می شود کثیف محسوب می شود ) نمائید.
3-    تی مخصوص را به محلول آماده شده در ظرف تمیز آغشته کنید.
4-    سطوح کف زمین را مطابق با شکل فوق با حرکت دادن مارپیچی تی کشی کنید.
5- تی را در ظرف مخزن کثیف شستشو داده و آبگیری کنید سپس مجددا وارد قسمت تمیز کرده و شروع به تی زدن کنید


دستورالعمل استفاده از تی ها

وسایل مربوط به این نظافت از قبیل سطل ها، نخ تی باید بصورت خشک و در محل مناسب نگهداری شود . تی ها باید همیشه آویزان باشند و در صورت امکان در هوای آزاد نگهداری شوند.
خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین لازم بوده زیرا براحتی با باسیل های گرم منفی آلوده می شوند ولی این آلودگی بصورت موقت به سطح زمین منتقل شده و مشکل جدی ایجاد نمی کند .
در این بیمارستان در هر بخش تی ها با سه نوع رنگ دسته مشخص می شوند : 
1- سفید  ( اتاقهای پرسنل )        2- سبز ( اتاقهای بیماران و راهرو )
3- زرد ( اتاق ایزوله )   و نخ تی هر 15 روز یکبار باید تعویض شوند .


دستورالعمل شستشوی توالتها


توالتها حداقل روزانه یکبار بایستی نظافت شوند ، بعلاوه درمو اردی که بصورت قابل رویت آلوده باشند نیز نظافت الزامی است. جهت نظافت روتین استفاده از محلول دتر جنت کافی است. درمواردی که محل نشستن  بصورت آشکار آلوده بوده و یا بعد از استفاده بیمارانی که مبتلا به عفونت دستگاه گوارش می باشند ضد عفونی نمودن الزامیست. مایع ضد عفونی کننده مورد استفاده در این بیمارستان هیپوکلریت سدیم 100/1 که شستشو شده و قبل از استفاده خشک گردد.
ریختن مایع ضد عفونی کننده در فاضلاب هیچ نقشی در کاهش میزان عفونت بیمارستانی ندارد. 
نحوه نظافت و گندزدایی سطوح و زمین در هنگام آلوده شدن  با خون و یا ترشحات بیمار
در صورت آلوده شدن سطح، تخت و یا میز با خون و ترشحات بیمار لازم است : 
1- ابتدا پارچه و یا کاغذ خشک کن روی محل خون گذاشته و پس از جذب خون ، دور انداخته شود . 
2- سپس مقداری وایتکس 10/1 روی خون ریخته شود . 
3- وایتکس به مدت 10 دقیقه در محل بماند . 
4- پی از گذشت این زمان، دستکش پوشیده و به کمک پارچه ای خون را تمیز و پارچه در سطل زباله عفونی دور انداخته شود. 
5- در انتها سطح میز یا تخت نظافت کلی و زمین تی کشیده شود . 
به خاطر داشته باشید نظافت محلی که آلوده به خون است همزمان با سایر سطوح، یا استفاده از تی که در نظافت کلی از آن استفاده می شود (قبل از گندزدائی) موجب آلودگی سایر سطوح و انتشار عفونت خواهد شد


دستورالعمل شستشوی تخت و لاکر
:
تختها و لاکرهای بیماران را باید  بعد از ترخیص هر بیمار با ماده دترجنت شسته و سپس خشک کنید . در مورد بیماران عفونی از یک ماده گندزدا استفاده و سپس با یک ماده دترجنت شسته و آب کشی و خشک کنید. در هنگام داشتن بیمار در تخت می توان با یک دستمال مرطوب به مواد ضدعفونی کننده تخت و لاکر را ضدعفونی کنید. که ماده ضدعفونی کننده در ICU های این بیمارستان از شركت به بان شیمی می باشد .

نظافت  ترالی پانسمان و دارو 
قبل از انجام کار و پایان هر شیفت کاری بایستی روی ترالی با محصولات شركت به بان شیمی ضدعفونی شود . 
نظافت  تلفن و یخچالها
در پایان هر روز با الکل 70% ضدعفونی شود. 
یخچالها باید بصورت هفتگی تمیز شوند و باید دقت شود از گذاشتن پلاستیک سیاه داخل یخچال خودداری شود .


نظافت  قاب عکس ها و تلویزیون 
با دستمال مرطوب هفتگی گردگیری شود.


نظافت  ماشین های شیو 
معمولاً از نوع یکبار مصرف هستند ولی هنگام استفاده از موزر پس از جدا کردن قطعات آن و تمیز کردن موهای آن با اسپری سریع الاثر ضدعفونی می شود .


دستورالعمل شستشوی سطل های آشغال 
در پایان هر شیفت کاری که زباله ها تخلیه می شود بایستی سطلهای زباله با آب داغ و دترجنت ( مواد پاک کننده ) شستشو شود و به صورت وارونه نگهداری شود تا خشک شود و سپس کیسه زباله جدید کشیده شود .
رختخواب : 

بعد از ترخیص بیماران پاك كردن تختخواب ( چهارچوب تخت ) لازم می باشد.تختخواب باید در برنامه نظافت بیمارستان قرار گرفته و با یك دترجنت پاك و خشك شود . اگر گندزدایی لازم باشد تركیبات هالامید مناسب خواهد بود . در این موارد از ضد عفونی كننده های گران قیمت نباید استفاده كرد.

تشك و بالشها : 

باید داخل روكش (  رویه ) ضد آب قرار گیرند و اگر احتمال آلودگی آنها با مایعات بدن بیمارمی رود در داخل یك رویه ضد آب دیگر نیز قرار گیرند . برای رفع آلودگی روكش ها استفاده از محلول دترجنت و خشك كردن آنها معمولا كافی است.

گندزدایی با محلول  فنول ، نفوذ پذیری روكش این لوازم را بیشتر می كند . لذا در صورت امكان از مصرف این گونه گندزداها بایستی جلوگیری شود.

پرده ها :

پرده ها باید در صورت وجود آلودگی قابل روئیت شسته شوند و در غیر این صورت هر سه ماه یك بار شسته شوند

نوع مطلب :
برچسب ها : کنترل عفونت بیمارستانی، نظافت بیمارستان،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 اسفند 1396 08:32 ب.ظ
با تشکر از ارسال پست های شگفت انگیز! من واقعا لذت بردم از خواندن آن، شما می توانید عالی است
نویسنده. من مطمئن خواهم بود که وبلاگ شما را نشانه گذاری کنم و در نهایت
از حالا برمی گردم من می خواهم شما را تشویق کنم تا در نهایت کار بزرگ شما را ادامه دهم
تعطیلات آخر هفته خوب!
جمعه 4 اسفند 1396 03:42 ق.ظ
Hmm هر کس دیگری با مشکلی با تصاویر در بارگیری این وبلاگ مواجه است؟
من سعی می کنم بفهمم مشکلش در پایان من یا در مورد آن چیست
وبلاگ. هر گونه بازخوردی قابل تقدیر است.
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:03 ب.ظ
سلام، وبلاگ شما را از زمان به زمان خواندن و من یک شبیه آن را دارم
یکی از من و من فقط کنجکاو بود اگر شما پاسخ های اسپم زیادی دریافت کنید؟
اگر چنین است پس چگونه از آن محافظت می کنید، هر پلاگین یا هر چیز دیگری که می توانید توصیه کنید؟
من خیلی زود دریافتم دیوانه من را رانندگی می کند بنابراین هرگونه حمایت بسیار زیاد است
استقبال مینماید.
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:26 ب.ظ
برای من عالی است که یک وب سایت داشته باشم که برای من مفید باشد
دانش فنی با تشکر admin
جمعه 24 آذر 1396 07:30 ب.ظ
پست بسیار زیبا من به سادگی بر وبلاگ شما تکان دادم و می خواستم بگویم که من واقعا از مطالب وبلاگ شما گشت و گذار داشتم.
پس از همه من در RSS شما اشتراک می شود و من امیدوارم که شما دوباره نوشتن دوباره!
چهارشنبه 8 آذر 1396 12:17 ق.ظ
هورا! در پایان من یک وبلاگ از جایی که می توانم در واقع حقایق ارزشمند در مورد مطالعه و دانش من به دست آوردن.
جمعه 3 آذر 1396 05:06 ب.ظ
سلام شما به من اجازه می دانید که شرکت میزبانی که شما از آن استفاده می کنید؟
من وبلاگ خود را در 3 مرورگر وب مختلف بارگذاری کرده ام و باید بگویم که این وبلاگ یک بار بارگذاری می کند
خیلی سریعتر و بیشتر. آیا شما می توانید ارائه دهنده میزبانی وب خوب را با یک قیمت منصفانه پیشنهاد دهید؟
خیلی ممنونم
شنبه 13 آبان 1396 08:15 ب.ظ
سلام! سوال سریع که کاملا موضوعی است آیا می دانید چطور باید ساخته شود
سایت شما دوستانه موبایل هنگام بازدید از iphone4 من وب سایت من عجیب است.

من تلاش می کنم یک قالب یا افزونه پیدا کنم که شاید بتواند این مشکل را حل کند.

اگر پیشنهادی داری در میان بگذار. با تشکر!
دوشنبه 8 آبان 1396 09:44 ب.ظ
سایت فوق العاده اینجا اطلاعات مفید زیادی وجود دارد.

من آن را به برخی از دوستان و همچنین به اشتراک گذاری در خوشمزه ارسال آن.
و مطمئنا، در عرق شما سپاسگذاریم
شنبه 29 مهر 1396 11:06 ب.ظ
من عاشق هستم، چون من فقط چیزی را یافتم که قبلا داشتم
نگاه کن شما شکار 4 روزه خود را به پایان رسانده اید! خدا برکت دهد
مرد. روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ
شنبه 15 مهر 1396 03:57 ب.ظ
آیا تا به حال فکر کرده اید که کمی بیش از مقالات خود را دربر دارید؟

منظور من این است که آنچه شما میگویید اساسی و همه چیز است.
با این حال فکر می کنم اگر شما برخی از تصاویر بزرگ اضافه شده است
یا فیلم ها برای ارسال پست های بیشتر، "پاپ"! محتوای شما عالی است اما با عکس ها و کلیپ ها
این وبلاگ مطمئنا می تواند یکی از سودمند ترین شیوه های خود باشد.
وبلاگ شگفت انگیز!
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:33 ب.ظ
I read this post fully on the topic of the comparison of
newest and previous technologies, it's amazing article.
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:41 ق.ظ
من فکر می کنم این یکی از مهم ترین اطلاعات برای
من و من خوشحالم خواندن مقاله شما. اما می خواهم به برخی از چیزهای عمومی اشاره کنم، سبک سایت کامل است، مقالات واقعا عالی است: D.

شغل خوب، سلام
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:00 ق.ظ
شما در واقع یک وب مستر خوب هستید. سرعت بارگذاری وب سایت
شگفت انگیز است این نوع احساس می کند که شما هر ترفند منحصر به فرد را انجام می دهید.
علاوه بر این، مطالب است masterwork. شما در این مورد عالی کار کرده اید!
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:08 ق.ظ
خیلی سریع این صفحه وب در بین همه بینندگان وبلاگ مشهور خواهد بود
به دلیل آن مقالات خوب است
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:38 ب.ظ
اطلاعات ارزشمند خوشبختانه من وب سایت شما را ناخواسته یافتم
و من شوکه شده ام چرا این حادثه در پیش نیست!
من آن را نشانه گذاری کردم
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:10 ب.ظ
وب سایت فوق العاده کلی اطلاعات مفید اینجا ست. من آن را به چند pals ارسال نیز به اشتراک گذاری در خوشمزه است.
و بدیهی است، از تلاش شما سپاسگذاریم
یکشنبه 19 شهریور 1396 04:02 ب.ظ
من واقعا با مهارت های نوشتن شما و همچنین ساختار وبلاگم تحت تاثیر قرار گرفته ام.
آیا این یک موضوع پرداخت شده است یا خودتان آن را سفارشی کردید؟
در هر صورت، نوشتن با کیفیت خوب باقی می ماند
این روزها خیلی شبیه یک وبلاگ خوب مثل این است.
شنبه 14 مرداد 1396 10:30 ق.ظ
It's remarkable to go to see this web site and reading the views of all colleagues on the topic of this article, while I am also zealous of
getting know-how.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:56 ب.ظ
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless just imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with pics and clips, this blog could certainly be one of the most beneficial in its niche.
Superb blog!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:59 ب.ظ
Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look.
I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Outstanding blog and amazing style and design.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:23 ب.ظ
magnificent publish, very informative. I'm wondering why the
opposite specialists of this sector do not notice this. You should
proceed your writing. I am sure, you have a
huge readers' base already!
جمعه 25 فروردین 1396 12:39 ق.ظ
Hmm it looks like your website ate my first comment
(it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new
to the whole thing. Do you have any tips for rookie blog writers?
I'd definitely appreciate it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :